K-Straight

permanentné vyrovnanie vlasov                             dlhotrvajúce odstránenie kučier

k-straight ionic                                                         k-straight                 

Kontakt

TOP VLASY, Ing.Elena Švaralová Turistická 10, 949 01 Nitra +421 907 099 431 elena.svaralova@gmail.com